Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Verkkokaupan OnlyDrive.pro (jäljempänä Kauppias) käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii: OnlyDrive OÜ (info@onlydrive.pro).

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

  • nimi;
  • yhteystiedot ja sähköpostiosoite;
  • maksutiedot ja toimitusosoite;
  • pankkitilin numero;
  • ostoshistoria, mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot;
  • asiakastiedot;
  • muut asiakastutkimuksiin ja/tai tarjouksiin liittyvät tiedot.

Mihin henkilötietojani käytetään?

Tietojen käsittelyn tavoitteena on asiakkaan ja Kauppiaan välisien sopimusvelvoitteiden täyttäminen. Henkilötietoja käsitellään lakisääteisten velvollisuuksien (esim. kirjanpito ja kuluttajariitojen ratkaiseminen) täyttämiseksi.

Henkilötietoja käytetään asiakkaan tilausten ylläpitämiseen ja niiden toimitukseen. Ostoshistorian tietoja (ostopäivä, tuotteet ja niiden määrä, asiakkaan tiedot) käytetään ostettujen tuotteiden ja palvelujen yhteenvedon laatimiseen ja asiakkaiden mieltymyksien analysointiin. Tilinumeroa käytetään asiakkaille maksujen palauttamiseksi. Henkilö​​tietoja, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja asiakkaan nimi, käsitellään asiakkuuden ylläpitämiseen(asiakaspalvelu).

Verkkokaupan käyttäjien IP-osoitteita tai muita verkkotunnisteita käsitellään verkkokaupan, kun tietoyhteiskunnan verkkopalvelujen tarjoamiseksi sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Miten tietojani suojataan?

Kauppias säilyttää asiakastietoja palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen liittyneiden maiden alueella. Tietoja voidaan siirtää maihin, joiden tietosuojan tasoa Euroopan komissio pitää riittävänä, sekä Yhdysvaltain yrityksille, jotka ovat liittyneet Privacy Shield- yksityisyyden suojajärjestelyyn.  

Suojatakseen henkilötietoja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta tai julkaisemiselta, on verkkokauppa toteuttanut asianmukaisia fyysisiä, organisatorisia ja teknisiä turvaratkaisuja.

Henkilötietojen välittäminen verkkokaupan käsittelijöille – tietojen käsittely tapahtuu Kauppiaan ja valtuutettujen käsittelijöiden välisten sopimuksien perusteella. Henkilökuntallamme on velvollisuus varmistaa, että henkilötietojen käsittelyssä käytetään asianmukaisia suojatoimenpiteita.

Miten voin korjata järjestelmään itsestäni tallennettuja tietoja?

Jos henkilötietojen käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi, milloin tahansa. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen tilinhallinta-sivulla.

Retention

Kanta-asiakkaiden tiedot säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin asiakkaan kanta-asiakkuus on voimassa; paitsi, jos tiedot ovat osa Kauppiaan kirjanpitomateriaalia, jolloin niitä säilytetään kirjanpitolain määrittelemän ajan (seitsemän vuotta); tai liittyvät maksu- ja reklamaatioasioiden käsittelyyn, jolloin niitä säilytetään vaateen täyttämisen kannalta edellytetyn ajan tai vaateen vanhentumisajan kuluttua (kolme vuotta).

Kun teet tilauksen verkkokaupassa ilman asiakastiliä (ilman käyttäjätunnusta), tallennetaan antamasi tiedot OnlyDrive.pro järjestelmään ja henkilökohtaista ostoshistoriaasi säilytetään kolme vuotta.

Miten perun sähköisen suoramarkkinoinnin luvan?

Jos olet antanut luvan, käytämme sähköpostiosoitteettasi ja puhelinnumeroasi sähköiseen suoramarkkinointiviestintään. Voit peruuttaa antamasi luvan olemalla yhteydessä asiakaspalveluun tai peruuttamalla sähköisen suoramarkkinoinnin luvan vastaanottamasi sähköpostiviestin otsikossa sijaitsevan vastaavan linkin kautta.  

Voit myös milloin tahansa vastustaa profilointia (henkilötietojen käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan joitakin henkilökohtaisia ominaisuuksiasi markkinoinnin kohdentamiseksi) olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Miten voin tehdä valituksen?

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen asiakaspalvelun välityksellä (Kauppiaan asiakaspalvelun yhteystiedot). Tietosuojavaltuutettu on Viron tietosuojavalvonta (The Estonian Data Protection Inspectoratehttp://www.aki.ee/en).