Asmens duomenų tvarkymas

Asmens duomenų tvarkymas

Duomenų tvarkytojas yra OnlyDrive.pro internetinė parduotuvė OnlyDrive OÜ, info@onlydrive.pro (toliau Pardavėjas).

Kokie asmens duomenys tvarkomi

  • vardas;
  • kontaktinė informacija: telefono numeris ir adresas;
  • mokėtojo adresas ir pristatymo adresas;
  • banko sąskaitos numeris;
  • prekių ir paslaugų kainos, duomenys, susiję su mokėjimais (pirkimo istorija);
  • klientų aptarnavimo informacija;
  • kita informacija, susijusi su klientų apklausomis ir (arba) pasiūlymais.

Kokiu tikslu tvarkomi asmens duomenys

Pasmens duomenys tvarkomi siekiant sudaryti sutartį su klientu. Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, apskaitos ir vartotojų ginčų sprendimo). 

Asmeniniai duomenys naudojami klientų užsakymų tvarkymui ir prekių pristatymui. 

Pirkimo istorijos duomenys (pirkimo data, prekės, kiekis, kliento duomenys) naudojami įsigytų prekių ir paslaugų apžvalgai bei klientų pageidavimų analizei. 

Banko sąskaitos numeris naudojamas pinigų klientui grąžinimui.

Asmeniniai duomenys, pvz. el. pašto adresas, telefono numeris ir kliento vardas, apdorojami, siekiant išspręsti visus su prekių ar paslaugų teikimu susijusius klausimus klientų aptarnavimui. 
Internetinės parduotuvės naudotojo IP adresas arba kiti kliento internetiniai identifikatoriai apdorojami internetinės parduotuvės, kaip informacinės visuomenės paslaugos, teikimui ir interneto naudojimo statistikos rengimui.

Saugumas ir duomenų prieiga

Asmens duomenys saugomi serveriuose, esančiuose Europos Sąjungos valstybių narių teritorijose arba šalyje, kuri įstojo į Europos ekonominę erdvę. Duomenys gali būti perduodami šalims, kuriose Europos Komisija įvertino duomenų apsaugos lygį, arba Jungtinių Valstijų bendrovėms, kurios pasirašė Privatumo skydo sistemą.

Internetinė parduotuvė imasi atitinkamų fizinių, organizacinių ir informacinių technologijų saugumo priemonių, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar neteisėtos prieigos ar atskleidimo.

Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems internetinės parduotuvės duomenų tvarkytojams – asmens duomenys tvarkomi pagal internetinės parduotuvės ir įgalioto tvarkytojo sudarytą sutartį. Įgaliotieji tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones tvarkant asmens duomenis.

Asmens duomenų tikrinimas ir keitimas

Internetinėje parduotuvėje įrašyti asmens duomenys gali būti tikrinami arba keičiami naudojantis internetinės parduotuvės paskyros valdymu . Jei pirkimas buvo atliktas kliento (be vartotojo paskyros), užklausa apie asmens duomenis gali būti pateikta naudojant informacijos prašymo formą.

Išsaugojimas

Kai kliento paskyra internetinėje parduotuvėje yra uždaroma, bet kokie asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai tokie duomenys turi būti saugomi apskaitai ar vartotojų ginčų sprendimui.

Jei pirkimas internetinėje parduotuvėje yra atliktas lankytojo (be vartotojo paskyros), individuali pirkimo istorija bus saugoma trejus metus.

Ginčų, susijusių su mokėjimais ar vartotojų ginčais, atvejais asmens duomenys saugomi iki ieškinio įvykdymo arba iki pasibaigiant senaties terminui (trejiems metams).

Apskaitai reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.

Tiesioginės rinkodaros pranešimai

Tiesioginis rinkodaros pranešimams siunčiami naudojant el. paštą arba telefono numerį, jei klientas pateikė atitinkamą sutikimą. Jei klientas nenori gauti tiesioginių rinkodaros pranešimų, el. pašto antraštėje turi būti pasirinkta atitinkama nuoroda arba susisiekta su klientų aptarnavimo centru.

Jei asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros (profiliavimo) tikslais, klientas turi teisę bet kuriuo metu pateikti prieštaravimus dėl pirminio ar vėlesnio jo asmens duomenų tvarkymo, įskaitant profilio analizes, susijusias su tiesiogine rinkodara, parengimą, pranešdami apie tai klientų aptarnavimo centrui el. paštu.

Ginčų sprendimas

Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, išsprendžiami klientų aptarnavimo centro pagalba (kontaktinė informacija apie klientų aptarnavimą). Priežiūros institucija yra Lietuvių duomenų apsaugos inspekcija (ada@ada.lt).