Personas datu apstrāde

Personas datu apstrāde

OnlyDrive.pro datu pārvaldītājs ir interneta veikals OnlyDrive OÜ, info@onlydrive.pro (tālāk Pārdevējs).

Kādi personas dati tiek apstrādāti:

  • Vārds;
  • Kontaktinformācija tāda kā – telefona numurs un e-pasta adrese;
  • Maksātāja adrese un piegādes adrese;
  • Bankas konta numurs;
  • Preču un pakalpojumu suma un informācija saistīta ar maksājumiem(iepirkšanās vēsture);
  • Klientu apkalpošanas detaļas;
  • Cita informācija saistīta ar klientu aptaujām un/vai piedāvājumiem.

Kādos nolūkos tiek apstrādāti personas dati

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu izpildīt ar klientu noslēgto līgumu. Personas dati tiek apstrādāti, lai izpildītu juridiskās saistības (kā piemēram, grāmatvedība un patērētāju strīdu izšķiršana). 

Personas dati tiek izmantoti pasūtījumu izpildei un preču piegādei. 

Iepirkumu vēsture (pirkšanas datums, preces, daudzums, personīgā informācija) tiek izmantoti, veidojot pārskatu par iegādātajām precēm un pakalpojumiem un klientu vēlmju analizēšanai. . 

Bankas konta numurs tiek izmantots naudas atgriešanai. 

Personīgā informācija tāda kā e-pasta adrese, telefona numurs un klienta vārds tiek apstrādāta, lai risinātu jebkāda veida problēmas, saistītas ar preču vai pakalpojumu sniegšanu (klientu apkalpošana). 

Interneta veikala lietotāja IP adrese un citi tiešsaites identifikatori tiek izmantoti, lai nodrošinātu interneta veikala, kā sociāla pakalpojuma sniedzēja, darbību un apkopotu interneta lietošanas statistiku.

Drošība un piekļuve datiem

Personas dati tiek uzglabāti serveros Eiropas Savienības dalībvalstu vai valstu, kas ir pievienojušās Eiropas Ekonomikas zonai, teritorijā. Datus var pārsūtīt valstīm, kurās Eiropas Komisija ir novērtējusi datu aizsardzības līmeni, vai Amerikas Savienotajām Valstīm, kas ir parakstījušas personas datu pārsūtīšanas līgumu(Privacy Shield). 

Interneta veikals veic atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, zudumu, pārveidošanu, neatļautu piekļuvi vai izpaušanu.

Personas datu nodošana interneta veikala pilvarotiem apstrādātājiem – personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar līgumu starp interneta veikalu un autorizētu apstrādātāju. Apstrādātājam ir jānodrošina atbilstoša personas datu aizsardzība to apstrādes laikā.

Personas datu pārbaude un koriģēšana

Personas dati, kas tika ierakstīti interneta veikalā var tikt pārbaudīti vai mainīti, izmantojot interneta veikala konta rediģēšanu . Ja pirkums tika veikts kā viesim (bez lietotāja konta), personas dati var tikt mainīti izmantojot lūgumu par informācijas maiņu.

Uzglabāšana

Kad klienta konts tiek slēgts interneta veikalā, visi personas dati tiek izdzēsti, izņemot gadījumus, kad šie dati ir jāuzglabā grāmatvedībai vai paterētāju strīdu izšķiršanai. 

Ja klients interneta veikalā veic pirkumu kā viesis (bez lietotāja konta), individuāla iepirkumu vēsture tiek saglabāta trīs gadus. 

Strīdu gadijumā, kas ir saistīti ar maksājumiem vai paterētāju tiesībām, personas dati tiek saglabāti līdz vienošanām vai līdz noilguma termiņa beigām (trīs gadus). 

Grāmatvedības nolūkiem nepieciešami personas dati tiek uzglabāti 7 gadus. 

Tiešā mārketinga ziņojumi

E-pasta adrese vai telefona numurs tiek izmantots tiešo mārketinga ziņojumu izsūtīšanai, ja klients ir devis atļauju. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga ziņojumus, viņam ir jānokliķšina attiecīga norāde e-pasta vēstulē vai jāzinās ar klientu apkalpošanas centru. 

Ja personīgie dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga (profilēšanas) nolūkos, klientam jebkurā brīdī ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar viņa personas datu sākotnējo vai turpmāko apstrādi, tostarp par tiešā mārketinga analīzes sagatavošanu, par to informējot klientu apkalpošanas centru pa e-pastu.

Strīdu izšķiršana

Strīdi, kas ir saistīti ar datu apstrādi, tiek risināti ar klientu apkalpošanas speciālistu palīdzību (pārdevēja klientu apkalpošanas centra kontaktinformācija). Datu pārvaldīšanas uzraudzības iestāde ir Latvijas Datu aizsardzības inspekcija (info@dvi.gov.lv)