Ostu- ja müügitingimused

Ostu- ja müügitingimused

OnlyDrive OÜ (info@onlydrive.pro)

Kehtiv alates 26.06.2023

OnlyDrive OÜ (registrikood 16408795) (edaspidi „müüja“) on Eesti majandusüksus, mis tegutseb OnlyDrive veebilehel ja internetikaupluses www.onlydrive.pro (edaspidi „müüja“).

Müüja pakub internetikaupluses erinevaid varuosi. Alljärgnevalt toodud üldisi ostu- ja müügitingimusi (edaspidi „müügitingimused“) kohaldatakse igale ostja (edaspidi „ostja“) ostule internetikaupluses eeldusel, et müüja ja ostja vahel ei ole sõlmitud kirjalikku erilepingut.

1. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

1.1. Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

1.2. Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

1.3. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

1.4. Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

2. Tellimuse vormistamine

2.1. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

2.2. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole.

3. Kauba tarnetähtaeg

3.1. Kauba eeldatav tarnetähtaeg on määratud Müüja veebikeskkonnas ning see sõltub nii Kauba tüübist kui ka Tootjast.

3.2. Tarnetähtaeg on ligikaudne ja ei ole siduv lepingutingimus. Müüja ei vastuta, kui kauba saabumine viibib. Ostja saab oma tellimuse tühistada vaid Müüjaga kokkuleppel.

3.3. Juhul, kui tellimuse täitmine tellimuses näidatud tingimustel, eelkõige tellimuses näidatud koguses, sortimendis või Müüja Veebipoes toodud indikatiivse tarnetähtaja jooksul on võimatu, kohustub Müüja sellest Ostjale teatama kohe peale tellimuse täitmise võimatuse ilmnemist, kuid hiljemalt tarnetähtaja möödumisel. Sellisel juhul ei loeta tellimuse mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist müügilepingu rikkumiseks.

3.4. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

4. Kauba hind

4.1. Kõik hinnad, mis on esitatud Veebipoes, on eurodes ja sisaldavad käibemaksu, kuid ei sisalda kohaletoimetamiskulusid.

4.2. Ostja kohustub tasuma Kauba eest vastavalt tellimuse esitamisel kehtivale Müüja hinnakirjale, mis on kättesaadav Veebipoes.

4.3. Müüjal on õigus teha igal ajal hindades muudatusi oma äranägemise järgi. Hinnakirjas tehtavad muudatused ei kehti enne hinnakirja muutmist Müüja poolt kinnitatud tellimuste suhtes (va. kui tellitud Kaup ei ole laos kättesaadav – sellisel juhul on Müüjal õigus muuta hinda kokkuleppel Ostjaga ning kui kokkuleppele ei jõuta, siis on Ostjal õigus tellimus tühistada).

5. Maksetingimused

5.1. Müüjal on õigus esitada Ostjale tellitud kauba eest arve kohe pärast tellimuse kinnitamist.

5.2. Kaupade ja teenuste tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100% ettemakse puhul. Arveldamine toimub eurodes (€).

5.3. Müüjal on õigus eelneva etteteatamiseta tühistada Ostja tellimus, kui Ostja ei tasu õigeaegselt kaupade eest või keeldub tasumast kaupade vastuvõtmise/kohaletoimetamise ajal.

5.4. Tellitud kaupade eest tasumiseks peab Ostja valima sobiva maksemeetodi. Ostjale pakutakse järgmisi maksemeetodeid: pangalingid, pangaülekanne, PayPal, krediitkaart.

6. Kauba üleandmine

6.1. Kauba Ostjale kättetoimetamise kohustus loetakse täidetuks kauba üleandmisel Ostjale endale või tema esindajale. Muuhulgas loetakse esindajaks Ostja märgitud tarnekohas asuvad täisealised isikud, kes kauba vastu võtavad. Kauba üleandmisel pakiautomaadi kaudu on kauba üleandmise ajaks kauba pakiautomaadist väljavõtmise aeg. Kauba juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle kauba üleandmise hetkel. Kauba üleandmine viibib Ostjast tuleneval põhjusel, kui kaupa ei saa üle anda, kuna Ostjat või tema täisealist esindajat ei viibi tarnekohas või kui Ostja ei võta kaupa pakiautomaadist ettenähtud aja jooksul välja, kusjuures Ostja kannab sellisel juhul kõik tarne hilinemisega kaasnevad ja muud kulud ja kahjud.

6.2. Kui kaubal esineb üleandmisel väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, tehes saatelehele sellekohase märkuse ja teavitades koheselt Müüja klienditeenindust e-posti aadressil info@onlydrive.ee. Allkirjastades saatelehe kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle tarniti tellitud kaup.

6.3. Juhul, kui kaup antakse Ostjale kätte Müüja kaupluses ja kaubal esineb väliseid ja nähtavaid vigastusi või kaup ei vasta koguseliselt või tootena Müügilepingule, on Ostjal õigus kaupa mitte vastu võtta, teavitades sellest Müüja esindajat kohapeal. Võttes kauba vastu, kinnitab Ostja või Ostja esindaja, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve ja ta on rahul pakendi seisundiga, et kaubal ei ole nähtavaid väliseid vigastusi ja et talle anti üle tellitud kaup.

6.4. Kaupade omandiõigus antakse Ostjale üle pärast kaupade hinna ja kõikide sellega seotud maksete täielikku tasumist Müüjale.

6.5. Enne omandiõiguse üleandmist ei ole ostjal õigust anda müüja kaupadega seotud lubadusi või neid pantida ning sellised lubadused või pantimised ei ole müüjale siduvad.

7. Kauba kvaliteet

7.1. Müüja tagab Kauba vastavuse kehtestatud kvaliteedinõuetele võttes aluseks tarnijate või tootjatehase kvaliteedinäitajaid kinnitavad sertifikaadid. Kaup vastab kvaliteedinäitajatele, mis tavaliselt on iseloomulikud sama omadusega kaupadele ja mida Müüja saab põhjendatult loota kauba omaduste ja eseme tootja, selle esindaja või müüja avalikult avaldatu.

7.2. Ostja kohustub Kauba vastuvõtmisel koheselt hoolikalt kontrollima selle vastavust tellimusele. Kauba mittevastavusel peab Ostja sellest Müüjat viivitamatult teavitada, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul.

7.3. Mittekvaliteetseks tunnistatud Kauba vahetab Müüja Ostja nõudel kvaliteetse Kauba vastu välja kokkulepitud aja jooksul. Juhul, kui Kauba vahetamine ei ole võimalik, Müüja tagastab Ostjale toote maksumuse 14 päeva jooksul.

7.4. Tellimusest taganemisel või muul juhul, kui Ostja peab tellitud Kauba Müüjale tagastama, peab Kaup olema samas seisundis ja pakendis nagu oli üleandmisel.

8. Kauba tagastamine füüsilistelt isikutelt

8.1. Läbi OnlyDrive.pro tellimiskeskuse teostatud või muu elektroonse sidevahendi abil sõlmitud lepinguga müügi korral on Ostjal õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda 14 päeva jooksul ning kaup tagastada. Ostjana käsitletakse siinkohal füüsilisest isikust klienti, kes kasutab Müüja teenuseid või ostab kaupu väljaspool oma majandus- või kutsetegevust.

8.2. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud asja füüsiliselt kauba enda valdusesse.

8.3. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb Tarbijal teavitada OnlyDrive OÜ-d oma otsusest lepingust taganeda ühemõttelise kirjaliku avaldusega, mis tuleb esitada OnlyDrive OÜ esinduses või saata e-postiga digitaalselt allkirjastatuna.

8.4. Vastavalt seadusele ei ole Tarbijal taganemisõigust muuhulgas järgmistel juhtudel:

8.4.1. lepingu esemeks olev kaup pole tagastatud originaalpakendis ( pakend võib olla avamistunnustega, aga mitte rikutud) ja esialgses komplektsuses;

8.4.2. toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. (Selleks, et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, võib asja käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu lubatakse tavapäraselt seda teha poes.)

8.5. Kauba tagastamise otsesed kulud tuleb katta Ostjal.

8.6. Lepingust taganemisel tagastab Müüja Ostjale kõik saadud lepingukohased maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Ostja valitud kättetoimetamise viisist, kui see erineb Müüja pakutud kõige odavamast kättetoimetamise viisist) hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Müüja saab teada Ostja otsusest Lepingust taganeda.

9. Kauba tagastamine juriidilistelt isikutelt, kes tegutsevad oma majandus- või kutsetegevuses

9.2. Tagastatava kauba pakend peab olema terve ja puhas. Pakendile ei tohi olla kirjutatud või otse pakendile kleebitud teipi. Toote kaubanduslik välimus peab olema täielikult säilinud.

9.3. Paigaldatud tooteid (näiteks varuosi) tagasi ei osteta.

9.4. OnlyDrive OÜ ei kohustu tagasi ostma kaupu, mis on spetsiaalselt tellitud tehasest või välishankijatelt.

10. Kauba kohaletoimetamine

10.1. Kaupu tellides kohustub Ostja nimetama kaupade kohaletoimetamise täpse koha ja teostama muud kauba vastuvõtmiseks vajalikud toimingud.

10.2. Müüja logistikapartneriteks tellimuste kohaletoimetamisel on: DPD, Itella, Omniva, CargoBus; DHL, Fedex, DB Schenker.

10.3. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha.

11. Vastutus

11.1. Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ülemineku ajal Ostjale.

11.2. Ostja vastutab täielikult oma sisselogimise andmete kolmandatele isikutele üleandmise ja seetõttu tekkivate tagajärgede eest.

11.3. Müüja vabastatakse igasugusest vastutusest neil juhtudel, kui kahjud tekivad sellest, et Ostja, võtmata arvesse Müüja soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud käesolevate Eeskirjadega, kuigi tal oli selleks võimalus.

11.4. Müüja ei vastuta Kauba lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on tingitud Ostja tegevusest või tegevusetusest, eelkõige Ostja poolt Kauba säilitus–, hoiu- või ekspluatatsioonitingimuste rikkumisest, samuti muudest asjaoludest, mida Ostja saab mõjutada või mille eest Ostja vastutab.

11.5. Ostjal ei ole õigust nõuda Kauba asendamist ega tasutud hinna tagastamist, kui Kaubal esinev puudus ei ole märkimisväärne, kui puudust saab parandada või kui Kauba asendamine on Müüja jaoks ebamõistlikult kulukas või aeganõudev.

11.6. Juhul, kui Kaup ei vasta lepingu tingimustele, on Ostjal õigus sellega seoses nõuda vaid sellise kahju hüvitamist, mis on vahetult seotud Kauba mittevastavusega. Ostjal ei ole õigust nõuda kahju, mis seondub mittevastava Kauba kasutamisega või teiste esemete kahjustamisega.

11.7. Müüja vastutab müügigarantii korras üksnes juhul, kui Ostja tõendab Kaubal esineva puuduse vastava tootja ametlikus esinduses, järgides kõiki tootja nõudeid ja menetlusi Kauba käitlemiseks ja puuduse tuvastamiseks. Ostja kannab kulusid, mis seonduvad garantiiajal käsitletavate puuduste väljaselgitamisega.

11.8. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ette näha.

12. Konfidentsiaalsus

12.1. Pooled ei avalikusta ilma üksteise eelneva kirjaliku nõusolekuta mingisugust teavet, mida on saadud teiselt poolelt seoses toodete müügi ja ostuga, kui seda ei nõua seadused ega õiguslik kord, või teevad seda ainult juhul, kui teavet saanud pool suudab tõestada, et see teave oli juba varem tema käsutuses. Iseäranis hoitakse konfidentsiaalsena tooteteavet, hindu ja muid üksiktellimuste tingimusi. Teabe avalikustamist audiitoritele, kutselistele nõustajatele või pankadele ei peeta konfidentsiaalsuse rikkumiseks.

13. Vääramatu jõud

13.1. Müüjal on õigus tellimus tühistada ning mitte kanda vastutust oma lepinguliste kohustuste täieliku või osalise täitmata jätmise eest, kui see on põhjustatud tulenevalt vääramatu jõu asjaoludest, nt tulekahjust, üleujutusest, maavärinast, sõjast, streigist, õigusaktide muudatustest, kaupade tootja või vedaja tegevusest või tegevusetusest või mistahes muudest asjaoludest, mis ei ole müüja kontrolli all ja mida müüja ei saanud selle lepingu sõlmimisel ette näha; eeldusel, et müüja ei saanud sellist asjaolu ja selle tagajärgi vältida ning nimetatud asjaolud avaldavad otsest mõju selle lepingu täitmisele. Sellisel juhul pikeneb tema lepinguliste kohustuste täitmise tähtaeg selliste asjaolude esinemise ajaperioodi võrra.

13.2. Vääramatu jõu asjaolude esile kerkimisel on müüja kohustatud kohe, kuid mitte hiljem kui kümne (10) päeva möödumisel, teavitama ostjat sellistest asjaoludest ja nende oodatavast kestusest.

14. Vaidluste lahendamine

14.1. Pooled annavad endast parima, et lahendada kõik neist müügitingimustest tulenevad või nende täitmist mõjutavad vaidlused, vastuolud ja nõuded läbirääkimiste teel.

14.2. Juhul kui pooltel ei õnnestu saavutada kokkulepet läbirääkimiste teel, lahendatakse kõik neist müügitingimustest või lepingu rikkumisest, lõpetamisest või kehtivuse küsimusest tulenevad või nendega seotud vaidlused, vastuolud või nõuded Tartu Maakohtus, Eestis. Juhul kui ostja loetakse tarbijaks, esitatakse vaidlus lahendamiseks kostja elukohariigi pädevale kohtule või tarbija äranägemisel tema elukohariigi pädevale kohtule või mistahes muule pädevale asutusele, mis on loodud kohaldatavas õiguskorras tarbijavaidluste lahendamiseks (sealhulgas Euroopa veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm, mida võib kasutada vaidluste lahendamiseks väljaspool kohut: http://ec.europa.eu/odr). Tarbijavaidluste komisjon: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine